- 30%
- 15%
- 25%
- 25%
- 25%
- 42%
- 30%
- 6%
- 41%
- 27%
- 25%

Xe lăn đa năng Chikara

8.930.000₫

11.900.000₫

- 25%

Xe lăn điện cao cấp Chikara

14.180.000₫

18.900.000₫

- 25%

Xe lăn gấp màu xanh Chikara

1.350.000₫

1.800.000₫

- 25%

Xe lăn gấp màu đen Chikara

1.350.000₫

1.800.000₫

- 25%
- 22%
- 17%
- 19%
- 14%

Máy hút dịch Chikara (SS-8A)

2.500.000₫

2.900.000₫

- 21%

Máy xông khí dung Chikara

750.000₫

950.000₫

- 31%
- 33%
- 28%
zalo